proSolution

"All-in-One" решение за строителната индустрия

В архитектурата и гражданското строителство, терминът строителство обхваща строително-монтажните работи по всякакъв вид инфраструктура. Макар често да се смята, че това е една сравнително елементарна дейност, на практика строителството представлява един многослоен процес. Обикновено дейността се управлява от директор по строителството и се надзирава от ръководител на проект, проектант или архитект по проекта. Макар тези хора да работят на бюро и да отчитат по-голямата част от средствата, всеки строителен проект се нуждае от голям брой служители за извършване на физическите и интелектуалните дейности, свързани със строителството. Основната задача на строителната индустрия е да строи домове, офиси и инфраструктурни обекти, като мостове и пътища. В почти всички случаи, строителството се реализира под формата на проект с различни етапи и стриктни изисквания към бюджета и ценообразуването, управлението на човешките и материалните ресурси.

Решението обхваща всички основни бизнес процеси
Управление на проект
Управление на взаимоотношения с подизпълнители
Управление на човешки ресурси в проекти и механизация
Управление на механизация