proEngineeringTM

Инженеринговата индустрия създава компоненти и крайни продукти с помощта на значителни човешки и машинни ресурси. Операциите по сглобяването и монтажа на крайните продукти са сложни, което отличава тази индустрия от нормалното производство. Инженеринговите фирми извършват конструирането, производствата и доставката на промишлено и инженерно оборудване.

Предлаганото решение обхваща дейсностите по изработка на комплексни съоръжения и тяхното пускане в действие

Отделните обекти се разглеждат като самостоятелни проекти. Поддържаните функционалности са: