proMachineryTM

"All-in-One" решение за машиностроенето

Машиностроенето създава компоненти и крайни продукти с помощта на значителни човешки и интелектуални ресурси. Операциите по сглобяването и монтажа на крайните продукти са сложни, което отличава тази индустрия от нормалното производство. Машиностроителните фирми извършват конструирането, производствата и доставката на промишлени и търговски машини и оборудване. Те са силно зависими от търговията - от една страна, за да си набавят необходимите суровини и материали и от друга - за да предложат продуктите си на пазара. Това означава, че колебанията на международните пазари влияят по-силно на тях, отколкото на другите индустрии. Машиностроителната индустрия е с дългогодишна история и включва утвърдени и специализирани предприятия. На този пазар не се появяват много нови играчи, което снижава стратегическите заплахи. Въпреки това, тази индустрия е принудена бързо да се автоматизира, за да остане в крак с останалите или за да може да изпревари конкуренцията.

Решението обхваща всички основни бизнес процеси

Решенията на SAP "All-in-One" са напълно интегрирани в SAP ERP ECC 6.00 и включват всички важни бизнес процеси:

Предложение за внедряване на цялостно решение:
proMachinery: Компоненти
Ползи за клиентите

Намалено времетраене на проектите, съкратени разходи и минимизирани рискове благодарение на внедряването на най-добрите практики от референтни проекти. Пестене на време и средства поради пълното интегриране на всички бизнес процеси, касаещи управлението на материалите, обезпечаването на качеството, контролинга и счетоводството.