Фармацевтика

Фармацевтичната индустрия спада към преработвателните индустрии и обединява в себе си биотехнологии, медицинските консумативи и нутрицевтиката (хранителните добавки). Едно от основните изисквания в тази индустрия е спазването на действащите разпоредби. Държавните органи трябва да обезпечат обществената безопасност като се фокусират върху проверките на качеството и безопасността при получаването, производството, съхранението, пакетирането, дистрибутирането и доставката. Характерни за тази индустрия са и всеобхватното водене на отчетност на процедури, процеси и системи. Проследяването на компоненти и готови продукти, дори и след продажбата им се е превърнало в необходимост. Главна цел на индустрията е да достави възможно най-бързо бързо до пазара продукти на подходящите клиенти, които са произведени с помощта на специфични процеси, по конкретни формули и спецификации, в подходящи опаковки и при прилагане на необходимите мерки за контрол.

Общи характеристики на фармацевтичната индустрия

Производителите на лекарствени продукти споделят множество общи характеристики:

Предизвикателства пред фармацевтичната индустрия

Потенциалните предизвикателства, пред които е изправена индустрията са следните:

И Ар Пи Консепт отговаря на тези предизвикателства посредством индустриалното решение на SAP AG за фармацевтичната индустрия.

В резултат на сливането си с Си Ен Ти България, И Ар Пи Консепт вече разполага с необходимите ноу-хау, поддръжка и опит, предоставени Си Ен Ти Интернешънъл и техните клиенти Sandoz GmbH, Sandoz International GmbH , Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG