Нашите консултанти са участвали в разнообразни проекти за много известни Европейски "; ?> компании от различни Сектори на индустрията: