Консултантите на И Ар Пи Консепт са участвали в реализацията на голям брой ";?> проекти на известни международни компании, опериращи в различни отрасли на промишлеността. Ние се гордеем с дългосрочните си партньорства с нашите ";?>клиенти, като разполагаме с референции и препоръки от значителна част от тях.

Бихме желали да наблегнем на факта, че при доставката на сложни IT/IS системи, както и при управлението на проекти няма нищо по-красноречиво и важно от вече натрупания опит и от броя на успешно приключилите проекти. Ние никога не сме подвеждали клиентите си при реализацията на проектите, нито сме просрочвали договорените срокове. Ние реализираме проектите си на базата на договори с фиксирана цена и фиксирани срокове, което позволява на клиентите ефективно да управляват рисковете и обхвата на проектите според собствените си желания.

Моля, запознайте се с някои от интересните референции, получени от предприятия, представители на основните отрасли в които сме работили или се свържете с нас за да обсъдим директно възможностите за съвместно сътрудничество: