Rollout проекти

И Ар Пи Консепт е динамичен и надежден партньор в международното внедряване на SAP системи и в реализацията на широко мащабни проекти за SAP обучение на потребители. Понастоящем имаме натрупан богат опит във внедряването и преноса на решения – рол-аути в множество европейски страни, включително България, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Украйна и други.

Международният ни опит се простира в отраслите: търговия (както в Продажби на едро, така и в Логистика), промишленост, комунални услуги, машиностроене истроителство, фармацевтика, издателски бизнес и финанси.

Опитът на нашия екип се простира от разработка на глобална концепция за реализация, през пренос на съответното корпоративно решение в други дъщерни компании в същата или други страни, до работа като подизпълнител при внедряване на специфични местни изисквания, обучения и поддръжка.

И Ар Пи Консепт се стреми да предложи бързи и качествени услуги на нашите партньори и клиенти, доказателство за което са многобройните референции от успешно завършени SAP roll out проекти в Европа.

За повече информация, моля разгледайте нашите референтни проекти.