SAP for Banking: Бизнес процеси

SAP for Banking предоставя възможността да се изпълняват редица дейности свързани с ефективното управление на банката. SAP for Banking поддържа пълен набор от оперативни процеси, които покриват изпълнението на договори във всички области на продукти и услуги.

SAP for Banking: Бизнес предимства

За банките новата икономика означава бърза промяна. Те трябва да контролират разходи, консолидирани операции и да управляват основните браншови функции, докато се адаптират към новите технологии и разширяват своите операции в интернет областта. SAP for Banking предоставя мощни инструменти за управление на Вашата банкова среда, предлагайки много бизнес предимства.

Industry Solution Map
";*/ ?>

повече

Управлявайте своя бизнес по-добре със SAP for Banking