SAP for Insurance: Бизнес процеси

SAP for Insurance предлага едно обединено решение за специфичните процеси в областта на застраховането, процесите за управление на бек-офиса и управление на връзките с клиенти. Осигурява възможността за предоставяне на пълен комплект от иновативни продукти, характерни за бранша и високо качество на услугите. Така Вие сте способни да постигнете оперативна яснота и контрол, оптимизирани взаимоотношения с клиентите, рентабилност и израстване.

SAP for Insurance: Бизнес предимства

Industry Solution Map
";*/ ?>

повече

Управлявайте своя бизнес по-добре със SAP for
Insurance