SAP for Utilities: Бизнес процеси

SAP for Utilities предлага управление и оптимизация на основните бизнес процеси на организации в областта на енергетиката и комуналните услуги. Компаниите получават функционалността, от която се нуждаят за повишаване на оперативната производителност, за намаляване и управление на риска и за управление на иновациите в цялата верига от бизнес процеси и процедури. Те също печелят от обширния поглед върху цялото предприятие, което от своя страна води до по-добро вземане на решения и спечелване на предимство пред конкурентите.

SAP for Utilities:Бизнес предимства

SAP for Utilities има повече от 30 годишен опит в индустрията, предоставяйки цялостна поддръжка на бизнес процесите. Организацията, платформата SAP NetWeaver и SAP for Utilities управляват бизнеса и пазарната стандартизация с по-голяма гъвкавост относно възникващите промени.

SAP for Utilities предоставя нова производителност в бизнес процесите, връзките с клиенти и партньори.

Industry Solution Map
";*/ ?> повече
Управлявайте своя бизнес по-добре със SAP for Utilities