Внедряванe на SAP

 • ASAP методология
 • "; ?> Rollout проекти
 • "; ?> Одит на SAP R/3 имплементация
 • Курсове и обучения

Интеграция на SAP системата
 • Платформи за интеграция SAP
 • Middleware
 • Системи за обслужване/
  (Attendance systems)
 • Електронен обмен на данни (EDI)
 • Измервателни системи и места за експедиция
 • Баркод технология

Информационна услуга
 • Hotline H4U

Управление на проект

 • Внедряване на SAP
 • Координиране на проектна дейност
 • Системна интеграция

Консултиране за процеси
 • Консултантски услуги за бизнес-процеси
 • Асемблиране на изискванията на информационната система
 • Информационна стратегияАнализ на ефективността
 • Оценка на проекта
 • Възвръщаемост на инвестицията в ИТ