Решения

От нашия опит знаем, че решенията, базирани на SAP платформа, ефективно спомагат за издигането на бизнеса на фирми от различен мащаб на едно по-високо ниво. Всеобхватното интегриране на SAP решение в дадена фирма дава възможност за откриване на слабостите в организацията, както и за установяване приноса на даден клиент или продукт. Освен това то спомага за по-бързото адаптиране към променящите се пазарни условия, своевременното (в реално време) реагиране на клиентските изисквания и разширяване на процесите отвъд границите на компанията, обхващайки всички клиенти, доставчици и партньори.

За да постигнат това, първоначално специалистите на SAP пристъпиха към разработването на решения, целящи обслужването на конкретни нужди на големи клиенти от такива отрасли като продажбите на едро и дребно, комуналните услуги, телекомуникациите и т.н. Тези решения винаги са били насочени към задоволяването на конкретните нужди на дадената компания, като например възможност за издаване на голям брой фактури при комуналните и телекомуникационните компании, управление на данните от електромерите, изчисляване на финансовия риск и множество други функционалности, специфични за дадения отрасъл. Този тип решения предлагат широка функционалност и изискват специфичен опит и участие на клиента в разработването и реализацията на проекта.

Като следваща стъпка, SAP започна да подкрепя своите фирми-партньори в разработването на техни собствени решения, предназначени за по-тесни отраслови сегменти и оптимизирани за решаване на специфичните нужди на тези сегменти. И Ар Пи Консепт и Си Ен Ти са сред тези активни партньори на SAP. Ние сме разработили специфични отраслови решения, предназначени за:

посредством които нашите клиенти получават едно изпитано и интегрирано решение при минимизирани рискове и съкратени срокове за внедряване.

Във всички случаи, за успешното внедряване на SAP решение за специфичен отраслов сегмент е нужен опитен екип с дълбоки познания за конкретния отрасъл. И Ар Пи Консепт разполага с такъв професионален екип от добре обучени и опитни SAP консултанти.

Разгледайте нашите решения, които сме в състояние да внедрим и обслужваме, благодарениe на познанията, опита и професионализма на нашия екип.