Train to Retain е професионално решение, което осигурява лесен и ефикасен начин за обучение и задържане на знания. Подсигурено от модулните софтуерни компоненти на TT Knowledge Force, нашето T2R решение помага при подготовка, разработване и дистрибуция на съдържание в различни форми – от еОбучение и документация до видео и интерактивни примери.

С помощта на T2R и TT Knowledge Force вие можете да покриете всички необходими IT и не-IT теми за обучение, како и да адаптирате текущото обучение и норми – ако е необходимо и на различни езици. Заедно с класическите IT обучения за всички модули на SAP, Windows и уеб приложения, вие също можете да разработите специфични за всяка длъжност не-IT обучения като маркетинг продуктови описания или сложни проучвания в лесен еОбучителен формат.

С T2R всяко обучение е лесно да се разработи, да се обучава и да се научи.