ERP Concept
Български English

И Ар Пи Консепт ООД предлага предварително конфигурирано и напълно интегрирано решение за търговия и дистрибуция.

Само за 69 000 Евро вие ще получите:

 • Сървърна система от утвърден производител;
 • Основен пакет от 5 пълни лиценза;
 • Внедряване на SAP ERP за търговия и дистрибуция;
 • Модул за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) с 3 лиценза;
 • Обучение;
 • Миграция на данните;

Като опция срещу много конкурентна цена можете да придобиете и модул за Business Intelligence (бизнес анализи и отчети).

Защо SAP ERP + SAP CRM за търговия и дистрибуция

 • Знаете във всеки момент каква е вашата рентабилност
 • Идентифицирате най-успешните продукти, реализирали най-висок оборот.
 • Виждате детайлно наличностите в склада, очакваните доставки, планираните продажби
 • Разполагате с данни за анализ по клиенти, периоди, реализирана печалба и много други
 • Измервате ефективността на търговците си и сравнявате представянето им с предишен период
 • Управлявате оптимално складовото си пространство
 • Контролирате каналите за дистрибуция.
 • Увеличавате производителността на наличния човешкия ресурс.
 • Управлявате потребителското търсене с помощта на функции за планиране на маркетинг ресурси, сегментиране на клиенти, управление на маркетингови кампании, обработката на данни за потенциални клиенти, поддръжка при продажбите и анализ на пазара и др.
 • Имате мощна функционалност, която подкрепя продажбите: планиране и прогнозиране на продажбите, управление на територии на продажбите, оферти, поръчки, гъвкаво ценообразуване, управление на договори и др.
 • И много други предимства

Научете още »

Graybar Electric Company

Виж история на успеха

Как една от големите електро и телекомуникационни търговци на едро използва SAP за да управлява своят бизнес

GC Europe

Виж защо GC Europe избра SAP Business All-in-One за да подпомогне своя растеж